Ghế Sofa

Hiển thị tất cả 196 kết quả

Sofa giường kiểu mới nhất

12.000.000  9.500.000 

Sofa Giường Đa Năng – TP01

7.500.000  5.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP25

30.000.000  25.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP24

18.000.000  15.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP23

15.000.000  11.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP22

28.000.000  19.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP21

17.000.000  11.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP20

40.000.000  35.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP19

45.000.000  35.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP18

20.000.000  17.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP17

25.000.000  19.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP16

45.000.000  30.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP15

30.000.000  25.000.000 

Sofa Văn Phòng TVP14

29.000.000  25.000.000 

Ghế Sofa Cafe TTC30

4.000.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC29

4.000.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC28

4.000.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC27

4.000.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC26

5.900.000  4.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC25

4.500.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC24

4.000.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC23

5.000.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC22

4.000.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC21

4.500.000  3.000.000 

Ghế Sofa Cafe TTC20

4.500.000  3.000.000 

Ghế Sofa Cafe TTC19

3.900.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC18

4.000.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC17

4.500.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC16

4.500.000  2.500.000 

Ghế Sofa Băng TT12

12.500.000  10.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC15

6.500.000  4.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC14

5.900.000  3.700.000 

Ghế Sofa Cafe TTC13

5.900.000  3.500.000 

Ghế Sofa Băng TT10

12.500.000  10.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC12

4.500.000  2.700.000 

Ghế Sofa Cafe TTC11

3.900.000  2.700.000 

Ghế Sofa Cafe TTC10

5.900.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC09

5.900.000  3.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC08

4.500.000  2.500.000 

Ghế Sofa Cafe TTC07

4.500.000  2.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG30

19.500.000  16.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG29

5.500.000  3.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG28

17.900.000  14.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG27

12.900.000  7.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG26

4.500.000  2.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG25

15.900.000  10.500.000 

Ghế Sofa Góc TT30

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT29

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT28

10.800.000  8.900.000 

Ghế Sofa Góc TT27

10.800.000  8.900.000 

Ghế Sofa Góc TT26

10.800.000  8.900.000 

Ghế Sofa Góc TT25

8.900.000  7.800.000 

Ghế Sofa Góc TT24

8.900.000  7.300.000 

Ghế Sofa Góc TT23

7.900.000  6.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG24

19.000.000  12.900.000 

Ghế Sofa Góc TT22

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT21

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT20

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT19

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT18

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT17

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT16

8.900.000  7.800.000 

Ghế Sofa Góc TT15

10.800.000  8.500.000 

Ghế Sofa Góc TT14

10.800.000  8.900.000 

Ghế Sofa Góc TT13

7.900.000  6.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG23

5.500.000  2.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG22

15.900.000  11.900.000 

Ghế Sofa Góc TT12

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT11

14.900.000  12.300.000 

Ghế Sofa Góc TT10

7.900.000  6.500.000 

Ghế Sofa Góc TT09

10.800.000  8.900.000 

Ghế Sofa Góc TT08

10.800.000  8.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG21

7.500.000  5.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG20

13.900.000  12.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG19

12.500.000  9.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG18

13.900.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG17

13.900.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG16

7.500.000  5.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG15

7.500.000  5.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG14

13.900.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG13

13.900.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG12

13.900.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG11

7.500.000  5.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG10

12.900.000  7.900.000 

Ghế Sofa Góc TT07

9.600.000  7.800.000 

Ghế Sofa Góc TT06

8.900.000  7.800.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG9

12.500.000  9.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG8

11.900.000  7.900.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG7

16.900.000  13.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG6

5.900.000  4.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG5

6.900.000  5.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG4

7.500.000  5.500.000 

Sofa Phòng Khách TPK18

13.900.000  12.300.000 

Sofa Phòng Khách TPK17

13.900.000  12.300.000 

Sofa Phòng Khách TPK16

13.900.000  11.900.000 

Sofa Phòng Khách TPK15

6.500.000  5.900.000 

Sofa Phòng Khách TPK14

6.500.000  5.900.000 

Sofa Phòng Khách TPK13

7.900.000  6.500.000 

Sofa Phòng Khách TPK12

14.900.000  13.800.000 

Sofa Phòng Khách TPK11

21.000.000  17.800.000 

Sofa Phòng Khách TPK10

21.000.000  17.800.000 

Sofa Phòng Khách TPK9

21.000.000  17.800.000 

Sofa Phòng Khách TPK8

12.800.000  11.300.000 

Sofa Phòng Khách TPK7

12.900.000  11.300.000 

Sofa Phòng Khách TPK6

8.500.000  6.500.000 

Sofa Phòng Khách TPK5

12.800.000  10.600.000 

Sofa Phòng Khách TPK4

17.000.000  14.800.000 

Sofa Văn Phòng TVP13

15.000.000  12.600.000 

Sofa Văn Phòng TVP12

11.900.000  10.200.000 

Sofa Văn Phòng TVP11

18.800.000  16.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP10

28.000.000  24.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP9

18.800.000  15.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP8

24.900.000  20.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP7

23.500.000  19.900.000 

Sofa Văn Phòng TVP6

14.500.000  10.600.000 

Sofa Văn Phòng TVP5

12.800.000  10.600.000 

Sofa Văn Phòng TVP4

12.800.000  10.600.000 

Sofa Văn Phòng TVP3

28.000.000  24.500.000 

Sofa Văn Phòng TVP2

19.800.000  17.200.000 

Sofa Văn Phòng TVP1

12.900.000  10.600.000 

Sofa chung cư da bò TCC25

32.500.000  28.600.000 

Sofa chung cư da bò TCC24

35.500.000  32.800.000 

Sofa chung cư da bò TCC23

35.500.000  32.800.000 

Sofa chung cư da bò TCC22

35.500.000  32.800.000 

Sofa chung cư TCC21

10.500.000  7.900.000 

Sofa chung cư TCC20

12.800.000  10.300.000 

Sofa chung cư TCC19

10.500.000  8.500.000 

Sofa chung cư TCC18

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC17

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC16

24.500.000  21.800.000 

Sofa chung cư TCC15

5.900.000  4.850.000 

Sofa chung cư TCC14

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC13

11.900.000  10.300.000 

Sofa chung cư TCC12

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC11

10.500.000  8.500.000 

Sofa chung cư TCC10

9.800.000  7.900.000 

Sofa chung cư TCC9

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC8

10.500.000  8.500.000 

Sofa chung cư TCC7

5.900.000  4.850.000 

Sofa chung cư TCC6

8.500.000  6.500.000 

Sofa chung cư TCC5

5.500.000  4.500.000 

Sofa chung cư TCC4

5.500.000  4.500.000 

Sofa chung cư TCC3

5.900.000  4.850.000 

Sofa chung cư TCC2

5.900.000  4.850.000 

Sofa chung cư TCC1

8.500.000  6.500.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT9

5.900.000  4.850.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT8

5.900.000  4.850.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT7

5.900.000  4.850.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT6

9.800.000  7.900.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT5

15.000.000  13.800.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT4

8.500.000  6.500.000 

Sofa Da TTD12

18.000.000  12.600.000 

Ghế Sofa Góc TT05

10.500.000  8.900.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT3

6.500.000  5.500.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT2

10.500.000  8.500.000 

Sofa Vải Bố + Nỉ TT1

5.900.000  4.499.000 

Sofa Da TTD11

12.500.000  10.500.000 

Sofa Da TTD10

8.500.000  6.800.000 

Sofa Da TTD9

18.600.000  14.800.000 

Sofa Da TTD8

12.500.000  10.500.000 

Sofa Da TTD7

21.000.000  19.800.000 

Nội thất phòng khách TTPK2

10.500.000  7.800.000 

Nội thất phòng khách TTPK1

10.500.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG3

10.500.000  8.500.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG2

14.500.000  12.500.000 

Sofa Da TTD6

8.500.000  7.200.000 

Sofa Da TTD5

8.500.000  7.200.000 

Sofa Da TTD4

8.500.000  7.200.000 

Sofa Da TTD3

18.000.000  16.500.000 

Sofa Da TTD2

18.000.000  16.500.000 

Sofa Da TTD1

16.800.000  14.800.000 

Ghế Sofa Cafe TTC06

3.500.000  2.900.000 

Ghế Sofa Cafe TTC05

3.800.000  3.200.000 

Ghế Sofa Cafe TTC04

4.900.000  3.800.000 

Ghế Sofa Cafe TTC03

3.200.000  2.800.000 

Ghế Sofa Cafe TTC02

3.200.000  2.800.000 

Ghế Sofa Cafe TTC01

3.500.000  2.800.000 

Ghế Sofa Băng 123 TT8

13.800.000  12.420.000 

Ghế Sofa Băng 123 TT11

5.100.000  4.590.000 

Ghế Sofa Băng 123 TT9

8.600.000  6.800.000 

Sofa Da Bò TT 1203

39.000.000  35.100.000 

Sofa Da Bò TT 1202

39.000.000  35.100.000 

Sofa Giường – Sofa Bed TTG1

4.900.000  4.410.000 

Ghế Sofa Băng 123 TT6

24.000.000  21.600.000 

Ghế Sofa Băng 123 TT7

24.000.000  21.600.000 

Ghế Sofa Băng TT5

24.000.000  21.600.000 

Ghế Sofa Băng TT4

12.500.000  11.250.000 

Ghế Sofa Góc TT04

14.500.000  13.050.000 

Ghế Sofa Góc TT03

18.600.000  16.740.000 

Ghế Sofa Góc TT02

22.500.000  20.250.000 

Ghế Sofa Góc TT01

17.000.000  15.300.000 

Ghế Sofa Băng TT 3

14.000.000  12.600.000 

Ghế Sofa Băng TT 2

12.500.000  11.250.000 

Ghế Sofa Băng TT 1

11.500.000  10.350.000 

Sofa Da Bò TT 1201

35.000.000  29.900.000 

Hiển thị tất cả 196 kết quả

Địa Chỉ Mua Ghế Sofa Uy Tín – Thành Phát Luxury

Ghế Sofa là món đồ rất thiét yếu trong phòng khách , bao gồm cả bàn trà và đôn   thanhphatluxury.com . Là món đồ thiết yếu để trang trí cho phòng khách nhà bạn .

Ghế Sofa

Trước nhu cầu trang hoàng về nội thất sofa trong phòng khách của mọi người . Ngày càng nhiều nhu cầu cần mua sofa đẹp cho căn phòng của mình . Lên Thành phát Luxury đã cho ra những mẫu  sofa đẹp nhất , chất lượng tốt nhất .

Ghế Sofa

Đây chính là điều kiện tốt nhất cho mọi người muốn khoạc cho phòng khách nhà mình tấm áo mới . Những bộ sofa da , sofa vải nỉ của Thành Phát Luxury rất phù hợp với thị trường .

Những lưu ý khi chọn sofa cho gia đình

Chất liệu của ghế sofa : chất liệu sofa vô cùng phong phú và đa dạng . Các chất liệu phổ biến của sofa là bọc da , vải bố , vải nỉ . Khung sofa làm bằng gỗ sồi nga , gỗ dầu đỏ đài loan , gỗ thông mỹ … Nệm ghế sofa được làm bằng các loại mút cao su , mút xốp , mút bọt biển . Những tấm áo sofa được khoác lên nhiều màu xanh , đỏ , tím , vàng rất đa dạng

Sofa Da Bò Chính sách bảo , Ghế Sofa Lỗi Đổi Trả hành Ghế Sofa

Kích thước ghế sofa : Tùy thuộc theo không gian của mỗi gia đình mà có quyết định chọn kích thước sofa . Với phòng khách thì thường kích thước ghế sofa là lớn ( thường là 2,2m đến 3m )  . Với văn phòng thì tùy theo văn phòng lớn nhỏ mà chọn kích thước sofa sao cho hợp lý từ 2,2m đến 2,4 m . Với ghế sofa dành cho chung cư thì kích thước chung là từ 2m x 75cm tới 2,2m x 1,6m

Các mẫu ghế sofa bền đẹp

Ghế Sofa Băng TT 2

  • Kích thước 2,4m X 90cm
  • Khung : gỗ dầu đỏ , bọc da Hàn Quốc
  • Nệm : Mút D40 có lò xo , bọc da Hàn Quốc
  • Bảo hành : 10 năm
Sofa Da Bò TT 1201 , Sofa Da Bò
ghế da bò thật 100% nhập Y

Kích thước : 2.5m x 90cm ( có thể thay đổi theo yêu cầu

Chất liệu : khung làm gỗ công nghiệp , mút D40 có hai lớp lò xo đàn hồi , bọc full da bò thật 100% nhập khẩu ý , chân inox

Có thể thay đổi được chất liệu sản phẩm

Bảo hành 5 năm

bảo trì trọn đời

Ghế Sofa , Ghế Sofa Băng TT 1
Ghế Sofa Băng
  • Kích thước 2,7m X 90cm
  • Khung : gỗ dầu đỏ , bọc da Hàn Quốc
  • Nệm : Mút D40 có lò xo , bọc vải bố Hàn Quốc
  • Bảo hành : 10 năm

Nếu bạn muốn tìm mua bộ ghế thì thương hiệu thanhphatluxury.com là lựa chọn tuyệt vời nhất

Địa Chỉ Mua Ghế Sofa Tại Tphcm

CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT THÀNH PHÁT
Địa chỉ showroom 1 : 1261B Huỳnh Tấn Phát, phương Phú Thuận ,Quận 7

Địa chỉ showroom 2 : 629 lê văn việt phường tân phú quận 9 tp thủ đức tp hcm

Xưởng sản xuất : hẻm 8 đường 1a phường long thạnh mỹ quận 9 tp thủ đức tp hcm
Điện thoại :  0948671987
Mã số thuế :  0316553843
Đại diện : Ông NGÔ VĂN THÀNH  Chức vụ: Giám đốc
Email: ngovanthanh090587@gmail.com

Website 1 : thanhphatluxury.com

Website 2 : sofahochiminh.com

Website 3 : sofahochiminh.vn